سیستم رزرواسیون اتاق ( شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا سهامی عام )

 

اتاق های قابل ارائه ما

هتل:

اتاق چهار تخته

icon هتل: هتل الماس يك

امکانات اتاق : سوئیت چهار تخته شامل چهار تخت سینگل ،سرویس بهداشتی فرنگی و یا ایرانی و حمام  می باشد و ظرفیت این اتاق چهار نفر تعریف شده است.

حداکثر ظرفیت بزرگسال: 3
وضعیت : موجود است

سوئیت چهار تخته

icon هتل: مجتمع آموزشی رفاهی زیبا کنار

امکانات اتاق : سوئیت چهار تخته شامل چهار تخت سینگل ،سرویس بهداشتی فرنگی و یا ایرانی و حمام  می باشد و ظرفیت این اتاق چهار نفر تعریف شده است.

حداکثر ظرفیت بزرگسال: 4
وضعیت : موجود است